Με βασική αποστολή την στρατηγική ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και την ουσιαστική παρέμβαση στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα, ξεκίνησε η λειτουργία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Το ΙΝΣΕΤΕ, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΕΤΕ, θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο του Συνδέσμου μέσω της παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στην προώθηση της ποιότητας και επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, καθώς και της ενίσχυσης των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων.

Καθήκοντα γενικού διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Λαμνίδης, πρώην γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ τη θέση του διοικητικού διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Αμβράζης, γενικός διευθυντής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, παράλληλα με τη θέση του στην Ομοσπονδία.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης επεσήμανε πως με τη δημιουργία της Marketing Greece επιχειρείται μία ουσιαστική παρέμβαση στην ενίσχυση της ζήτησης, ενώ με την έναρξη λειτουργίας του ΙΝΣΕΤΕ επιδιώκεται η εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, παρέμβαση στη βελτίωση της προσφοράς του τουριστικού μας προϊόντος. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την επιστημονικά εμπεριστατωμένη μελέτη και έρευνα, την ενίσχυση της ποιότητας και της γνώσης των τουριστικών επιχειρήσεων και πάνω από όλα, την αναγκαία εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.