Νέου τύπου «κυνήγι» οφειλετών εξαπολύει η ΑΑΔΕ με τα δυο νέα εισπρακτικά κέντρα που έρχονται από το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης έχουν ως επιχειρησιακό τους στόχο την είσπραξη οφειλών ΔΟΥ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Θα «παρακολουθούν» τη συμπεριφορά των οφειλετών της Εφορίας, θα εντοπίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και θα προχωρούν αυτόματα σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων σε όσους δεν συμμορφώνονται και δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Είσπραξης Οφειλών των ΚΕΒΕΙΣ θα είναι κυρίως οι εξής:

 • Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών
 • Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
 • Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες ή δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών.

Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων των ΚΕΒΕΙΣ ανήκουν:

 • Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
 • Η λήψη και επεξεργασία αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο πρώτο πεντάμηνο του έτους έχουν φθάσει στα 2,8 δισ. εκ των οποίων τα 2,44 δις. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία έχουν φθάσει τα 104,8 δις. ευρώ εκ των οποίων τα 40,5 δις. ευρώ οφείλουν φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 64,2 δις. ευρώ οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

 • Το διάστημα Ιανουαρίου – Μαίου τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 2,44 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι από τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.
 • Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών προ του 2023 και νέων) έχει φθάσει τα 104,8 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 26,2 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το εισπράξιμο ποσό να περιορίζεται στα 78,5 δισ. ευρώ. Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ποσό 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 4,8%, έχει ενταχθεί σε κάποιο σχήμα ρύθμισης. Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. Από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο:
 • 46,5% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.). Συγκεκριμένα τα χρέη από πρόστιμα ανέρχονται σε 34,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 14 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.
 • 28,1% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)
 • 22,7% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)
 • 2,7% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

newsbeast.